Paolo Manzone

 1. Meriame
  MZ 11-17 Paolo Manzone
  Meriame
  DOCG Barolo
  0,75
 2. Mirinè
  MZ 05-19 Paolo Manzone
  Mirinè
  DOC Nebbiolo d'Alba
  0,75
 3. Reysù
  MZ 01-21 Paolo Manzone
  Reysù
  DOCG Roero Arneis
  0,75
 4. Ruvej
  MZ 10-18 Paolo Manzone
  Ruvej
  DOCG Barolo
  0,75
 5. Magna
  MZ 02-21 Paolo Manzone
  Magna
  DOC Dolcetto d'Alba
  0,75
 6. Ruja
  MZ 06-20 Paolo Manzone
  Ruja
  DOC Barbera d'Alba
  0,75
 7. Ardi
  MZ 03-21 Paolo Manzone
  Ardi
  DOC Langhe Rosso
  0,75
 8. Meriame
  MZ 11-18 Paolo Manzone
  Meriame
  DOCG Barolo
  0,75